Sprendimai

Parengiame nuostatas, kurių laikantis galima patikimai apsaugoti darbinę ir asmeninę informaciją. Preciziškai laikydamiesi šių nuostatų, įgyvendiname atitinkamą saugumo politiką. Politika apima tokius aspektus kaip: tinklo įrangos, kompiuterių ir išmaniųjų prietaisų, organizacinės technikos konfigūracija, saugaus naudojimosi šiomis priemonėmis apmokymai, reguliarus atsarginių duomenų kopijų išsaugojimas ir archyvavimas, profilaktiniai patikrinimai, testai ir kiti būtini veiksmai informacijos saugumui ir veiklos nenutrūkstamumui užtikrinti.

Įvertiname klientų poreikius ir konsultuojame naujos IT įrangos ir IT paslaugų įsigijimo klausimais. Surandame klientų poreikius atitinkančius sprendimus už geriausią rinkoje kainą. Reguliariai siūlome esamos infrastruktūros tobulinimo ir optimizavimo rekomendacijas. Persikraustymo atveju pasirūpiname sklandžiu infrastruktūros perkėlimu į naujas patalpas.

Palaikome ryšį su klientų paslaugų tiekėjais (pavyzdžiui, interneto paslaugų, mobiliojo ryšio paslaugų, interneto svetainės talpinimo ir el. pašto paslaugų tiekėjais, interneto svetainės autoriais, specializuotos programinės įrangos kūrėjais ir kitais). Tokiu būdu klientams atrodo, jog viską gauna iš vienų rankų. Taip pat pasirūpiname, kad iš tiekėjų klientai gautų geriausios kokybės paslaugas už geriausią rinkos kainą ir mokėtų tik už tai, kuo tikrai naudojasi.

Prižiūrime, reguliariai pildome, atnaujiname klientų interneto svetaines, optimizuojame paieškos sistemoms. Vietoje arba nuotoliniu būdu išsprendžiame problemas, iškylančias naudojantis IT įrenginiais. Sprendžiame įvairius galvosūkius kaip atlikti neįprastus uždavinius. Galime pasiūlyti elektroninių duomenų laikymo/archyvavimo sistemas ir tvarkome elektroninius dokumentus. Pritaikome profesionalius informacijos paieškos ir analizės internete metodus ir surandame specifinę klientui reikalingą medžiagą.

Parengiame išsamias ir aiškias instrukcijas, pagalbinę vaizdinę medžiagą, procedūrų aprašymus. Tai padeda klientams ir jų darbuotojams produktyviai naudotis IT priemonėmis. Naujai priimtam personalui - greitai įsisavinti informaciją apie įmonėje vykstančius procesus, naudojamus įrankius, saugumo principus, IT infrastruktūros teikiamas galimybes. Taipogi apmokome klientus, jų vaikus kaip saugiai naudotis kompiuteriu/išmaniaisiais įrenginiais/internetu.

Kartu su partneriais galime pasiūlyti audiovizualinių sistemų, vaizdo stebėjimo sistemų, konferencinių patalpų įrengimo paslaugas, patalpų įgarsinimo paslaugas. Taip pat konsultuojame daiktų interneto ir kasdieninių veiksmų automatizavimo IT pagalba, protingų namų sistemų diegimo klausimais.

Įkainiai

Esame nedideli ir lankstūs, todėl galime pasiūlyti konkurencingas paslaugų kainas.
Laikomės nuostatos, kad mūsų paslaugos negali būti nuostolingos nei klientui, nei mums.

Rūpinamės, kad mūsų klientai sutelktų dėmesį į esmę.